Islam Mengajarkan Konsep Kekayaan


Islam menggajarkan untuk kaya, karena dengan kaya kita bisa bersedekah, haji, umrah dan berQurban.

Islam mendorong umatnya untuk selalu bekerja keras dan melarang umatnya bermalas-malasan, berkeluh kesah, meminta minta dan tidak mau berusaha. Islam tidak menyuruh hambanya untuk hanya bekerja keras memikirkan akhiratnya hingga melupakan dunianya. Islam menganjurkan untuk menyeimbangkan kerja keras untuk akhirat dan dunianya. Kerja keraslah untuk dunia seperti akan hidup selamanya dan kerja keraslah untuk akhirat seperti akan mati esok hari. “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al Qasas: 77) "Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari.” (HR. Imam Baihaqi) Cek Video Selengkapnya

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel